Η Μουσική Αρμονία των Σφαιρών – Γιώργος Δέλφης


Entretien avec Yorgos Delphis


Mystiko : “Secret” :

Composition de Yorgos Delphis interprèté par le quatuor
Michel Michalakakos
à la Sainte Chapelle
le 15/04/2010

Anastasis “Résurrection” :
Composition de Yorgos Delphis interprèté par le quatuor
Michel Michalakakos
à la Sainte Chapelle
le 15/04/2010

Panigiri : “Fête” :
Composition de Yorgos Delphis interprèté par le quatuor
Michel Michalakakos
à la Sainte Chapelle
le 15/04/2010

JB Bach Sonate en Do Majeur BWV 529:
interprèté par le quatuor
Michel Michalakakos
à la Sainte Chapelle
le 15/04/2010